Fare Mücadelesi

12.11.2015
Fare Mücadelesi

KEMİRGEN MÜCADELESİNDE BAŞARI, ONLARI TANIMLAMAKLA BAŞLAR

Fareler memeli hayvanlardır ve rodentia takımına dahildir. Tabiatta yaşamlarını sürdürebilmeleri,kemirmeye çok ideal adapte olmuş kesici ön dişlerine bağlıdır. İki alt,ikide üst çenedeki bu dişler sürekli büyürler. Fareler içgüdüsel olarak sert maddeleri sürekli kemirerek bu dişleri keskinleştirirler. Eğer sert maddeler olmayan ortamda tutulurlarsa bu dişler sürekli büyür böylece hayvan beslenemez ve zayıflayarak ölür.

ZARARLARI VE DOĞADA DAĞILIMLARI AÇISINDAN 3 TÜRÜ ÖNEMLİDİR

1 - Rattus norvegicus

Kentsel ve kırsal alanlarda yaygındır ve kahverengidir. 150-600 gr Ağırlığında ve 18-25 cm uzunluğundadır. Kuyruk kısa,kulaklar küçük ve kaba burunludur,oyuklarda,çöplüklerde ,kanalizasyonlarda,iç ve dış alanlarda yaşarlar.   

2 - Rattus rattus

Siyah renklidir,siyah fare,çatı faresi veya gemi faresi olarak tanınır. Burun sivri, kuyruk uzun ve kulakları geniştir, iyi tırmanıcı olup, sıklıkla yer üstünde, yer  altında ve ağaçlarda yaşar. Vücut ağırlığı 80-300 gr. Ve boyu 16-21 cm.’dir. Dünyanın her yerine dağılmıştır.

3 - Mus musculus domesticus

Ev faresi olarak bilinir. Hastalık bulaştırması ve eşyalara hasar vermesi diğer iki türe göre daha azdır. Evlerde, yiyecek depolarında, kilerlerde ve ambarlarda yaşadığı için mücadelesi daha zordur. Özel tedbirlerin alınması gerekir.

FARELERLE İLGİLİ GERÇEKLER

 • Fareler yılda 2-3 döl ve ortalama 6-8 yavru verirler.
 • Yılda 33 ton gıdayı tahrip ederler.
 • Bazı ülkelerde gıda maddelerinin % 16’sını tüketirler.
 • Fareler, 200  kadar patojen organizma (virüs, bakteri, mantar, solucan ve artropod) taşırlar.
 • Yedikleri gıda maddelerinin 3 katı kadarını kontamine ederler. Yani kullanılmayacak hale getirirler.

FARE MÜCADELESİ NİÇİN GEREKLİDİR?

 • Gıda maddelerini tüketirler.
 • Atıklarıyla,idrarla ,kıllarla ve mikroplarla yiyecekleri kontamine ederler.
 • Ambalajları tahrip ederler.
 • Ahşap materyalleri,boruları,elektrik kablolarını vs. kemirirler.
 • Barajlarda,rıhtım ve bentlerde tüneller açarak, yapı ve tesisleri tahrip ederler.
 • Çiftlik hayatına zarar verirler. Süt ve yumurta üretiminde azalmaya,ağırlık kaybına neden olurlar.
 • İnsanlara ve hayvanlara direkt olarak hastalık naklederler.
 • Ektoparazitleri (fare piresi) indirekt olarak naklederler.
 • Isırıklara ve diğer yaralanmalara neden olurlar.

UYGULAMA

 • İş yeri incelemesinden sonra, farklı mücadele şekillerine ve uygulama ortamı özelliklerine uygun olarak Hazır Yem, Mum Blok veya pelet  formülasyonları uygulanmaktadır.
 • Fare ve sıçanların  saklanma yerlerine yakın, genelde çocukların  ve hedef dışı yaban ve evcil canlıların ulaşamayacakları şekilde istasyon kurulmaktadır.
 • Fare istasyonlarının üzerinde DİKKAT FARE ZEHİRİDİR uyarıcı yazısı bulunmaktadır.

ANTİDODU: Vitamin K-1 ‘dir.

Tümü